Home

Onbewaakt ogenblik

Kort voor zijn dood op 29 oktober 2012 voltooide Bernlef Onbewaakt ogenblik. Op zijn verzoek is de roman verschenen – hij had gehoopt de publicatie ervan nog mee te maken.

Onbewaakt ogenblik gaat over een op Bernlef gelijkende schrijver die zich, onder druk gezet door zijn uitgever, met enige tegenzin aan zijn memoires zet. Alle thema’s die voor Bernlef belangrijk zijn geweest, komen in Onbewaakt ogenblik samen.
Jeugdherinneringen, gedachten over muziek, taal en het geheugen, aantekeningen over een van zijn favoriete auteurs en verslagen van bijzondere ontmoetingen wisselen elkaar af in deze indringende, melancholische roman die zowel de neerslag is van een schrijversleven als een ode aan de liefde.

***

Bernlef overleden

In zijn woonplaats Amsterdam is op 29 oktober 2012 na een kortstondig ziekbed de schrijver Bernlef overleden. Hij werd vijfenzeventig jaar.

Querido treurt om de dood van Bernlef, die meer dan vijftig jaar aan de uitgeverij verbonden was. Uitgever Annette Portegies: “We verliezen niet alleen een geweldige schrijver maar vooral ook een lieve vriend. Iemand bovendien die, vanuit de traditie van ons huis, meedacht over de toekomst van de uitgeverij, en die jonge schrijvers hielp en adviseerde. We zullen hem verschrikkelijk missen.”

***

'Een van onze belangrijkste schrijvers' de Volkskrant

'Zijn schrijverschap is transparant, verlicht, ontgroeid.' Trouw

'Bernlef weet gevoelige snaren te raken. Dat is (...) de kracht van deze bestendig groeiende schrijver.' NRC Handelsblad

***

Bernlef en zijn oeuvre, copyright Allard de Witte. Bernlef en zijn oeuvre, copyright Allard de Witte.

***